نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا دانشگاه فردوسی مشهد

2 هیات علمی

3 گروه علوم اجتماعی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

4 دانشگاه فردوسی

5 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه فردوسی

چکیده

این پژوهش که به واکاوی تجربه زیسته و شناخت ادراک عاملان بازار مسکن از کنش نهادهای فعال در حوزه مسکن می‌پردازد، اکتشافی، کیفی، کاربردی و مقطعی (1396-1395) است. بر این اساس تحلیل نظام‌مند مصاحبه‎های عمیق با 22 نفر از فعالان حوزه مسکن در مشهد به روش نظریه زمینه‌ای با رویکرد اشتراوس و کوربین صورت گرفته‎است. درنهایت پدیده مرکزی تحت عنوان «کنشگران نهادی به‌مثابه متولیان منفعت‌بر» به دست آمد. ازجمله مقوله‎های اصلی به‌دست‌آمده به‌عنوان شرایط زمینه‌ای می‌توان به «رویدادهای کلان سیاسی اقتصادی فراملّی»، «تحولات اجتماعی اقتصادی و سیاسی ملّی» و «ساختارهای حقوقی قانونی کلان در ایران» اشاره داشت؛ شرایط مداخله‎ای متشکل از «شفافیت یا عدم شفافیت در برآوردگرهای اقتصادی» و «رونق یا رکود بازارهای رقیب» و شرایط علّی شامل «عدم هماهنگی نهادی»، «آشفتگی در تکالیف قانونی»، «الگوی مدیریتی ناکارآمد» و «عدم  تخصیص بهینه منابع مالی» بوده‎ است. اخذ راهبردهایی همچون «مسکن به‌مثابه ابزار تبلیغاتی»، «تصدی‌گری غیرحرفه‌ای»، «جانب‌داری از طرف‎های ذی‌نفع» و «جریان‌دهی سیل‌آسای سرمایه» منجر به پیامدهایی شامل «اتلاف منابع»، «تخریب رضایت‏مندی اجتماعی»، «سودبری نامتقارن»، «انگیزه‎زدایی از عرضه‌کنندگان» و «اختلال در روند بازار» شده‎است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Institutional Actors as Utilized Agents: A Qualitative Study on the Lived Experience of Housing Market’s Agents in Mashhad

نویسندگان [English]

  • Masoud Chari Sadegh 1
  • Ahmadreza Asgharpourmasouleh 2
  • Gholamreza Sedigh Ouraee 3
  • mehdi kermani 4
  • Mahdi Feizi 5

3 Department of Social Sciences, Ferdowsi University Of Mashhad (FUM), Iran

4 ferdowsi university

5 Assistant Professor of Department of Economics, Ferdowsi University Of Mashhad (FUM)

چکیده [English]

This study examines the lived experience and perception of agents active in the housing market. This is a qualitative and exploratory study. The results of this study are based on the technique of deep interview with 22 individuals active in the housing market.  Theoretically, this study employs the grounded theory developed by Strauss and Corbin. According to the results of this study, some of the most important prerequisites include economic and political events in macro and international levels, socio-economic and political changes in national level, legal structure in macro and national level. Moreover, the most important obstacles include the lack of transparency, the boom or the bust of rival markets, the lack of institutional coordination, the disturbance in legal orders, the inefficient management, and the lack of optimal allocation of financial resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Institutional actors
  • housing market agents
  • interest
  • grounded theory