نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 جامعه شناسی- علوم اجتماعی - دانشگاه رازی- کرمانشاه- ایران

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

حوزه عمومی، عرصه­ای از زندگی اجتماعی است که مردم می­توانند گرد هم­آیند و آزادانه با یکدیگر گفتگو نموده و مشکلات اجتماعی­شان را بشناسند و از طریق این مباحث بر کنش سیاسی موجود تأثیر بگذارند. به لطف گسترش فناوری‏های ارتباطی، رسانه‏های اجتماعی می‌توانند با احیا و گسترش حوزه عمومی، کنش ارتباطی و عقل ارتباطی مورد نظر‌ هابرماس را به صحنه آورند و از زوال آن جلوگیری کنند. یکی از مهم‏ترین کنش‏های سیاسی شهروندان، مشارکت سیاسی و رفتار رأی‏دهی آنان است که بیش از هر چیز دیگری، در محدوده عمل و تأثیر رسانه‏های اجتماعی نوپدید قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی جهت‌دار و نمونه‌گیری هدفمند به تحلیل جامعه‌شناختی نقش رسانه اجتماعی تلگرام به مثابه حوزه عمومی در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ایران مطالعه موردی تهران پرداختیم. جامعه آماری این تحقیق کانال‌های تلگرام در ایام انتخابات است. مطالعه مقولات حوزه عمومی پژوهش نشان داد که رسانه­ اجتماعی  (تلگرام)، با تقویت حوزه عمومی سیاسی، رفتار و مشارکت سیاسی مردم در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ایران را تحت تأثیر خود قرار داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Sociological Analysis on the Role of Telegram as a Public Sphere on the Tenth Parliamentary Election: The Case Study of Tehran

نویسندگان [English]

  • fariborz pairo 1
  • Ebrahim Motaghi 2
  • Mehrdad Navabakhsh 3

1 sociology-Social sciences-razi-kermanshah-iran

چکیده [English]

Public sphere is part of social life that enables people to come together, discuss freely their social problems and play effectively political actions. The modern communication technologies such as social media have extended public sphere that play positive impacts on communicative action and rationality. One of the most important types of political actions is political participation through voting behavior. This study employs the method of qualitative content analysis on Telegram channels. The results of this study show that the social media of Telegram could enhance people’s political public sphere, leading to a significant impact on their political participation and voting behavior during the tenth parliamentary election in Tehran.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • public sphere
  • social media
  • election
  • tenth parliament election