نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

چکیده

پرسش اساسی این مقاله آن است که  اجتماع محلی که در مسیر تاریخی اش تا به امروز تاب آورده است با چه چالش‌هایی روبروست و آسیب پذیری تاب‌آوری در یک اجتماع بومی-محلی  تحت تاثیر چه عواملی صورت می‌گیرد؟ اگرچه بسیاری از  اجتماعات نتوانستند در مقابل تحولات و تغییرات بیرونی تاب‌ بیاورند و خود را براساس دگرگونی‌های به ‌وجود آمده تنظیم کرده و بسیاری از مناسبات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بوم زیستی را از دست داده اند، اما در این ‌میان اجتماعاتی وجود داشته‌‌‌اند که با وجود تغییرات ایجاد شده در فرایند مدرنیزاسیون، شهری شدن مدرن  و عوامل  توسعه زا توانسته‌اند، با استفاده از استراتژی‌ها و مدیریت‌های‌شان که از ساختار فرهنگی، اجتماعی و تاریخ‌شان بوده‌ تاب بیاورند و خود را تداوم بخشند. این مقاله سعی دارد با مطالعه دامگاه‌هان فریدون کنار در استان مازندران که نمونه‌ای از تاب‌آوردن یک اجتماع است، نشان دهد که با وجود همه‌ تغییرات و تحولات ایجادشده از بیرون تا به ‌امروز بر اساس ساختار‌ مدیریتی متفاوت‌اش چگونه تداوم یابد. از طرفی دغدغه نگارنده مقاله آن است همین اجتماع تاب آور با تهدیداتی جدیدی روبه‌روست که به‌‌ صورت ساختاری وارد عمل شده و تاب‌آوری را به ‌چالش‌ می‌کشد. مطالعه حاضر که با روش تحقیق کیفی با تحلیل مقیاس صورت گرفته، سعی دارد تاب‌آوری و فشار‌های جدید آن را نشان دهد و همچنین پتانسیل و ظرفیت تاب‌آوری یک اجتماع را  فرصتی در جهان امروز قلمداد کند که بر پایداری جوامع محلی ودرک شان در حفظ زیست‌بوم‌شان یاد آور شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analysis on the Challenges and Vulnerabilities of Cultural Resilience in the Local Community: Case Study of Fereydunkenar Local Wetlands

نویسنده [English]

  • Seyed Ghasem hasani

چکیده [English]

The local communities have witnessed substantial resilience throughout the history. In this context, the present study deals with these key research questions: what are the main challenges of local communities? What are the main factors affecting the vulnerability and resilience in the local communities? The historical experiences show that, on the one hand, some societies have been able to maintain their cultural characteristics against external changes imposed by such factors as modernization and urbanization. On the other hand, some societies have failed to sustain their cultural characteristics against the external changes. This study focuses on the Fereydunkenar wetland in Mazandaran province as an example of local community and examines how it faces with challenges and whether it can preserve its locality against external changes. The present research employs the methods of quantitative study and scale analysis. The results of this study reveal the new challenges and resilience of this local community. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resilience
  • cultural resilience
  • the Fereydoon wetland
  • challenges
  • opportunities