مطالعه پدیدارشناختی تجربه‌ی زیسته‌ی کاربران اینترنتی از سایت های قمار:مطالعه موردی کاربران سایت وان ایکس بت

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشکده‌ی اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی. دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد. ام بی ای. دانشکده‌ی اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی. دانشگاه شیراز. شیراز. ایران

چکیده

اهداف: در طول تاریخ مقوله‌ی کسب درآمد و ترکیب آن با سرگرمی، بشر را به گونه‌های مختلف به‌سوی خود جذب کرده است. اکنون که در قرن 21 سایت‌های قمار و شرط‌بندی آنلاین در این زمینه پیشتازند و کاربران این سایت‌ها به طور روزافزون در حال گسترش هستند. کشور ایران نیز از جمله کشورهای است که برخی از جوانان آن زمان و انرژی زیادی را در این سایت‌ها صرف می‌کنند. هدف این پژوهش مطالعه پدیدارشناختی تجربه زیسته کاربران سایت‌های قمار و شرط‌بندی است تا به این سئوالات پاسخ دهد که کاربران ایرانی چگونه جذب چنین سایت‌هایی می‌شوند و چگونه درآمد حاصل از آن را برای خود توجیه می‌کنند؟روش‌ مطالعه: روش‌شناسی این مطالعه پدیدارشناسی است و برای گردآوری اطلاعات در این پژوهش پس از بررسی ادبیات موضوعی با 20 نفر کاربر سایت‌‎های قمار و پیش‌بینی مصاحبه‌ی عمیق و نیمه ساختار یافته صورت گرفت.یافته‌ها: بر اساس بررسی و تحلیل مصاحبه‌ها، با قطبی سازی، انتزاع و بسترمندسازی، منسجم سازی یک تم مرکزی (استحاله درآمد حلال) و دو تم بنیانی (کسب استقلال مالی و فرار از روزمرگی) و دو تم پسینی (وابستگی شدید و روش‌یابی) است که از 19 تم اصلی انتزاع شده است.نتیجه‌گیری: کاربران با ارائه یک تحلیل ذهنی از کار که مبتنی بر تولید خدمات است و اینکه امروز در ایران بسیاری از مردم بدون تولید خدمات خاصی کسب درآمد می‌کنند و درآمد آنها حرام محسوب نمی‌شود، درآمد حاصل از قمار را نتیجه تلاش و کوشش و تحقیقات‌شان می‌دانند و اینکه حق کسی را نخورده‌اند. همچنین با همه‌گیری فضای مجازی آنها باور دارند در آینده تعریف جدیدی از شغل ارائه خواهد شد و قمار در آینده یک شغل خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Phenomenological Studies to the Experience of Gambling Websites Users: A Case Study of 1Xbet Users

نویسندگان [English]

  • Ehsan Hamidizadeh 1
  • Sayed Mohammad Ali Hamidi 2
1 Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Economy, Management and Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 .A Student of MBA, Faculty of Economy, Management and Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Objectives: Throughout the history, people have used different ways of earning income through entertainment activities. With a growing number of users, online gambling and prediction sites are among the most prevalent modes of such activities in the twenty-first century. In Iran, a lot of young people (aged 15-30) spend a considerable amount of time and energy on such sites. This phenomenological study investigates the experience of gambling sites users, seeking to provide a clear understanding of why and how Iranian users engage in such activities and justify earning income through these sites. Methods: This qualitative study employs a phenomenological approach. Data was collected through semi-structured interviews with 20 users of gambling and prediction sites.Results: Several themes were extracted from the interviews, including changing Halal income, escaping from daily routine, having an intense sense of dependence, financial independence and choosing effective techniques. These themes explain how gambling websites users experience gambling and show their conceptual standpoint towards these websites.Conclusion: What was remarkable in the participants’ statements was their understanding of Halal income, i.e., although like other members of the society they tried to find sources of income, they were not much faithful to conventional definitions of legitimate income. As such, they contended that in today’s world, methods of monetization had changed and any job that would require effort and concentration could qualify as a legitimate one. In fact, users of gambling sites had changed their perceptions of Halal income

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gambling websites
  • Online gambling
  • Phenomenology
  • Prediction
  • Halal income