تاملی بر فضا و جرم: جهت‌گیری فضای عمومی، خصوصی و مجازی در ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

پژوهشکده مردم شناسی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

چکیده

تضعیف فضای عمومی  و راندن شهروندان به فضاهای غیر تعاملی می تواند در جهت گیری رفتاری شهروندان به سوی جرم و خشونت، شکستن قانون و زیرپا نهادن ارزش های اخلاق تعاملی و شهروندی، نقشی  منفی بازی کند. پرسش آن است که تقلیل جایگاه حوزه عمومی چه تاثیری بر حوزه درونی (خانه/خانواده) و تمایل نوجوانان به فضای مجازی دارد  و این امر در قالب  فضای مجازی غیر تعاملی، به نوبه خود چه تاثیری بر ظهور و افزایش جرم و خشونت در میان نوجوانان و جامعه خواهد داشت. اگرچه ساختاری شدن مضاعف با ظهور آنچه اندیشمندانی چون ترنر فضاهای سوم یا آستانه ای می  نامند، همراه است، اما بر پایه  مطالعات کلاسیک،  دستیابی به استقلال برآمده از بلوغ برای نوجوانان پسر در فضای نمادینی رخ می دهد، که بعدی آیینی و  آستانه ای دارد. ؛ کنش خشونتبار و مجرمانه می تواند حاصل واگرایی در برابر حس یکپارچگی و فقدان رابطه دیالوجیک (گفت و گویی)، بین الذهانی، و میان متنی فرد با فضاهای اجتماعی خود باشد. این مقاله سعی دارد، تاثیر تقلیل یا آسیب فضای عمومی و خصوصی را در تمایل به فضای مجازی و ظهور جرم وخشونت، و نزول اخلاق فردی و شهروندی مورد بحث قرار دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A reflection on space and crime: Orientations of public, private and cyber spheres in Iran

نویسنده [English]

  • Alireza Hassanzadeh
Cultural Heritage and Tourism Research Institute
چکیده [English]

Public sphere plays an important role in individual and social life so that its weakness facilitates illegal behavior and may orientate individuals toward violence and crim. The present analysis deals with such key research questions as what are the impacts of the weakness of public sphere on private spheres particularly family? How does it affect the tendency of youth and adolescents toward cyber and virtual spheres? Whether and how it may lead them towards violence and crime?  
The present analysis focuses on these key research questions and tries to explore the consequences of the weakness of public sphere on tendency towards cyber sphere, violence and crime which in turn will damage individual morality and civic commitment.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • public sphere
  • domestic and private sphere
  • Iranian adolescents
  • crime