درباره نشریه

گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران در راستای تلاش برای ایجاد زمینه های مناسب تولید دانش در حیطه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی، کمک به امر سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی فعالیت های مربوط به نهادهای اجتماعی در جامعه و کمک به ارتقای سطح دانش و تحلیل جامعه شناختی اندیشمندان، محققان، دانشجویان، کارشناسان و علاقه مندان به جامعه شناسیِ نهادهای اجتماعی.، دو فصلنامه ای را با عنوان جامعه شناسی نهادهای اجتماعی با  کسب مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت  فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می نماید. این دو فصلنامه نشریه ای علمی است که در نظر دارد به انتشار مقالات نظری و تجربی معطوف به جامعه شناسی نهادهای اجتماعی بپردازد

* تاریخ اخذ مجوز نشریه:  10 /04/1392 با مجوز شماره ه 94002/ 92 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و چاپ اولین شماره در پائیز و زمستان 1392

* اعطای اعتبار علمی  پژوهشی  به نشریه ی علمی جامعه شناسی نهادهای اجتماعی توسط کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و ابلاغ آن به دانشگاه مازندران طی نامه شماره 3/18/102403 مورخه 1395/5/18 می‌باشد.