اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1030
تعداد پذیرش 147
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 809

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 19
تعداد مقالات 184
تعداد مشاهده مقاله 155255
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 187831
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 34 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 275 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 36 روز
درصد پذیرش 14 %