اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1063
تعداد پذیرش 156
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 817

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 20
تعداد مقالات 192
تعداد مشاهده مقاله 164913
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 197527
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 34 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 267 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 36 روز
درصد پذیرش 15 %