تحلیل جامعه‌شناختی چالش‌های بقا و پایداری سازمان‌های مردم‌نهادِ فعال در حوزه آسیب‌های اجتماعی؛ با تأکید بر رابطه آنها با دولت

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانشجو

چکیده

مقاله حاضر به بررسی چالش‌های بقا و پایداری سازمان‌های مردم‌نهادِ فعال در حوزه آسیب‌های اجتماعی؛ با تأکید بر رابطه آنها با دولت می پردازد. داده‌های این پژوهش با روش گراندد تئوری و از طریق مصاحبه عمیق نیمه‌ساخت‌یافته با 25 نفر از فعالان و مؤسسان سمن‌های فعال در حوزه آسیب‌های اجتماعی به شیوه نمونه‌گیری نظری و هدفمند جمع‌آوری شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد فقدان روندهای پایدار برای تولید منابع مالی،چالش‌های جذب و مدیریت منابع انسانی، کمبود سرمایه اجتماعی و نبود انگیزه‌های مشترک واقعی، چالش‌های برنامه‌ریزی و نظارت، نگاه حداقلی و نبود دید کلان و جامع نسبت به مسائل اجتماعی از مهمترین چالش‌های درونی سمن‌ها بوده است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد مقوله های رابطه با جامعه و شهروندان، رابطه با سایر سمن‌ها، و رابطه با دولت از چالش‌های برون‌سازمانی سمن‌ها بوده است. نتایج پژوهش نشان داد پیامد ضعف قوانین تأسیس سمن و ناهماهنگی دستگاه‌های دولتی متولی، وابستگی مالی و عدم استقلال از دولت، بی‌اعتمادی دوطرفه میان دولت و سمن‌ها، فقدان رویکرد منسجم و یکدست سمن‌ها به دولت، عدم گشودگی نهادهای دولتی و ضعف سیستم اداری و مشخص نبودن معیارها و سازوکار نظارتی دولت منجر به چالش در رابطه بین سمن ها با دولت شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Sociological Analysis on the Survival Challenges and Sustainability of NGOs Active in Social Problems: With an Emphasis on Their Relationship with the State

نویسندگان [English]

  • Nader Razeghi 1
  • Behnam Lotfi Khachaki 2
1 Associate Professor of Sociology, Faculty of Humanities & Social Sciences, University of Mazandaran,
چکیده [English]

The present study focuses the NGOs involved in social problems and examines their resilience and survival challenges with specific reference to the state. Theoretically, this study employs the grounded theory and empirically it uses the method of semi-structured in-depth interviews. The interviewees are 25 people who are active in the NGOs.
According to the research findings of this analysis, the NGOs encounter with crucial internal challenges including the insufficient monetary resources, the lack of social capital and common motives, and incomprehensive approach towards social problems. Furthermore, these research findings show that the most important external challenges imposed on the NGOs are mainly a matter of ‘communication’, either the communications within all NGOs or the NGOs’ communications with individuals, society and the state. Finally, the presence of the following determinants leads to further challenges in communication between the NGOs and the state: insufficient regulations for the establishment of the NGOs, insufficient coordination both within the relevant governmental agencies and within the NGOs, the NGOs dependency on the state both financially and non-financially, the lack of appropriate supervision mechanism and inefficient bureaucratic system of the state related to the NGOs activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • NGOs
  • government
  • social capital
  • social problems