دیوارهایی که ترک می‌خورند: پیش‌روی آرام عاملیت زنان، مطالعه‌ی موردی زنان ترکیه و ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 استادیار جامعه‌شناسی، گروه مطالعات فرهنگی، مؤسسه‌ی مطالعات فرهنگی و اجتماعی، تهران، ایران

3 استادیار جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

عاملیت ، در بسیاری از مطالعات با طبقات متوسط بالا گره خورده است، در مقابل، برای طبقات متوسط پایین و فرودست بیشتر در مفهوم  انقیاد و اطاعت  به کار می‌رود.  مقاله‌ی مورد نظر، با کاوش در زندگی زنان طبقات متوسط به پایین در خاورمیانه مسلمان با تأکید بر زنان مذهبی- سنتی آنکارا و تهران، می‌کوشد مسیر خلاف نظریه‌های جاری را نشان دهد. این پژوهش با استفاده از روش کیفی، از نوع تحلیل تماتیک و مصاحبه‌های شناختی و نیمه ساخت‌یافته با 50 زن در تهران و آنکارا، توانست نشان دهد که دانش کافی در مورد معانی عاملیت زنان برای  افرادی که در مناطق محافظه‌کار غیر غربی به ویژه خاورمیانه  زندگی می‌کنند ، وجود ندارد. نتایج نشان داد که  پیش‌روی زنان مذهبی – سنتی در زندگی روزمره‌شان ممکن است خاموش، پنهان و کند باشد؛ اما این زنان با تحصیلات و اقتصاد پایین، توانسته‌اند عاملیت خود را به نمایش بگذارند. نه تنها این زنان ؛اغلب با توجه به انتظارات اجتماعی، فرهنگی، سنتی و مذهبی به عنوان شخصیتی مطیع، منفعل و مطیع فکر و رفتار نمی‌کردند؛ بلکه در عین آگاهی به دنبال توزیع مجدد امکانات و فرصت‌های خود و همچنین کسب استقلال درونی -آنچه در وضعیت فعلی آنها- می‌گذرد، هستند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cracking Walls: The Slow Progress of Women’s Agency, A Case Study on Turkish and Iranian Women

نویسندگان [English]

  • Zainab Mesgartehrani 1
  • Abbas Kazemi 2
  • khalil Mirzaee 3
1 PhD Candidate, Cultural Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University
2 Assistant Professor of Sociology, Institute of Cultural and Social Studies, Ministry of Science, Tehran
3 Assistant Professor of Sociology, Roudehen Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

The concept of agency has been tied to the upper middle classes in most studies. In contrast, the concept of submission and obedience is more commonly used for the lower middle classes. By exploring the lives of the lower-middle-class traditional-religious Muslim Women in the Middle East, with an emphasis on women in Ankara and Tehran, this article seeks to show the opposite aspects of current theories. Using a qualitative method, thematic analysis, and cognitive and semi-structured interviews with 50 women in Tehran and Ankara, this study was able to show there is insufficient knowledge about the meanings of women’s agency for women living in conservative non-western regions, especially the Middle East. The result also showed that the progress of agency for religious-traditional women in their everyday life may be quiet, hiden and slow. However, these women have been able to demonstrate their agency with low education and low economy. Not only often did these women think and act according to social, cultural, traditional, and religious expectations as an obedient, passive, and submissive personality, but also they sought ways for a redistribution of their facilities and opportunities to gain internal independence while they were conscious of what was going on in their current situation

کلیدواژه‌ها [English]

  • agency
  • slow progress
  • women
  • Middle East
  • traditional-religious