دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 185-9 
3. بررسی کیفیت‌ زندگی زنان متاهل در چارچوب نهاد خانواده

صفحه 71-93

حسین میرزایی؛ توکل آقایاری هیر؛ مهناز کاتبی


6. نهاد خانواده، سبک‌ زندگی و گرایش به حجاب

صفحه 151-175

عزت‌الله احمدی؛ صمد عدلی پور؛ سید احمد میرمحمدتبار دیوکلایی